Přihláška na závod

Hlaste se, vážení závodníci. Vyplňte prosím formulář a přijeďte. Pokud přijedete bez přihlášení zde, v pohodě, budeme taky rádi. 

Do poznámky pro pořadatele napište, prosím, dvě věci: 

1. Jste-li v kategorii Shocartligy 80+, uveďte heslo 80+. Je to pro účely celkového hodnocení Shocartligy. My na to jinak nepřijdeme. 

2. Napište, zdali máte zájem o večírek. Je to kvůli tomu, abychom zajistili kapelu, pokud bude zájem.

Startovné je odstupňované podle času a způsobu přihlášení. 

Činí:
450 Kč do 31. 8. 2019
600 Kč později nebo na místě závodu. 

Platí den odeslání peněz. Platby na místě budou možné jednině v hotovosti. Plaťte, prosím, na účet číslo 1187645048/3030. Jako VS použijte, prosím, své telefonní číslo ve formátu XXXYYYZZZ bez mezer. 

Přihlášky a platby reší Jindra Vostrá Dohnalová (tel. 777567944) od 8:30 do 17:00 denně. Těším se na Vás :-)

MD: Smíšené dvojice, MM: muži, DD: ženy. Veteránské kategorie MD+, MM+ a DD+ jsou pro dvojice se součtem věků nad 100 let (včetně).

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového stránek www.zizkovo-voko.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. Osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.